लीला ताई

एका प्रयोगशील शिक्षिकेला देवाज्ञा ! लीला ताईचा सहवास मला प्रत्यक्ष कधीच लाभला नाही. पण त्या पुस्तकरूपाने कायम माझ्या सोबत होत्या व आहेत. जसं शिक्षणातील काही प्रयोग करू हा विचार सुरू झाला. तसे अनेक शिक्षणतज्ञ वाचण्यात आले. त्यात लीलाताईचं नाव अग्रस्थानवर. लीलाताईची शाळा सृजनआनंद विद्यालय कोल्हापूर येथे आहे. आताच्या शाळा म्हंटल तर हजारो पटसंख्या उंच उंचContinue reading “लीला ताई”